We Serve

Bij oprichting van elke Lionsclub in de wereld staat als leuze centraal "Liberty, Intelligence, Our Nations Safety". Praktisch gezien is dit lokaal vertaald in ons motto "We Serve / Wij Dienen", met andere woorden we staan ten dienste van en geven graag iets terug aan de maatschappij, belangeloos en in vriendschap. Bij voorkeur doen wij dit in de nabije omgeving, dus met name in Vught, Helvoirt, Haaren en Den Bosch/Rosmalen. Daarnaast willen wij als Lions Vught liefst iets terug doen (de handen uit de mouwen steken) en niet alleen geld doneren/overmaken. Kortom "Where there is a need, there is a Lion!".

 

Ook dit streven werd  als volgt vastgelegd in onze eigen statuten: "Het doel van de vereniging is [....] het aanmoedigen van mensen om aan hun gemeenschap dienstbaar te zijn zonder persoonlijke financiële voordelen, en het aanmoedigen van bekwaamheid en het bevorderen van hoge zedelijke maatstaven in be­roep en bedrijf, in de openbare dienst en in het persoonlijk handelen."

 

Concreet vertaald betekent dit dat we enerzijds vaste terugkerende goede doelen ondersteunen, maar anderzijds kiezen we soms ook eenmalige acute goede doelen (zoals in de coronatijd in 2020, waar we de lokale voedselbanken hebben geholpen). De lokale geldmiddelen die we inzetten komen soms uit concrete activiteiten rondom een gekozen goed doel en soms rechtstreeks uit ons Lionsclub Vught We-Serve Fonds. Tot slot komt het eens in de zoveel tijd voor, dat we voor grote gezamenlijke activiteiten van enkele lionsclubs een internationale subsidie kunnen aanvragen bij de Lions organisatie (via het zogenaamde LCIF fonds).

 

Ter illustratie zijn een aantal concrete lokale goede doelen waar wij ons afgelopen jaren voor hebben ingezet:

Stichting Leergeld Vught* 

Stichting Vught on Stage

Herlaarhof

Hospice de Duinsche Hoeve*

Verwenzorg

Vincentiusvereniging* 

Nationaal Monument Kamp Vught (audiotour voor kinderen)

Evenement Vught Overbrught

Voedselbank Helvoirt*

Tandemfietsen met visueel gehandicapten*

Theaterwerkplaats Novalis

Boswijk (valentijnszingen)*

* dit betreft regelmatig terugkerende activiteiten