Lions Helpen: ondersteuning nodig?
Door de jaren heen heeft onze club een groot aantal projecten uitgevoerd en donaties gedaan. Misschien ben je zelf al volop betrokken bij een lokaal maatschappelijk project.
Zoek je kennis, advies, support, geld of een platform om jouw doel samen met anderen laten slagen? Deel je plan met ons. 

Jouw idee?
Wij ondersteunen graag mensen en organisaties met goede ideeën. Vooral wanneer die bijdragen aan het oplossen van achterstandssituaties in onze eigen regio. Heb je een goed idee rondom een doel of evenement dat wij kunnen ondersteunen? Stuur dan eenmail naar: secretariaat@lionsvught.nl. Houd s.v.p. rekening met een behandeltermijn van tenminste 6 weken.

Onze beoordelingscriteria
Onze Lions Club kent donaties toe aan goede doelen. Hiervoor hanteren we een aantal vuistregels om zeker te stellen dat we op de juiste manier te werk gaan en om ook een duidelijk en herkenbaar beleid naar de buitenwereld te voeren. Aanvragen worden behandeld en getoetst door de We Serve-commissie aan de criteria die aansluiten bij de uitgangspunten van onze Lions Club. Onze criteria zijn:

De bijdrage heeft een lokaal* maatschappelijk doel en is gerelateerd aan welzijn en/of cultuur;

De aanvraag heeft geen politiek, religieus of milieubelastend doel;

Het doel valt buiten de ‘normale’ zorgtaak stelling van de Nederlandse overheid;

De bijdrage wordt niet gebruikt voor de financiering van salaris, exploitatie of levensonderhoud;

De bijdrage komt aantoonbaar maximaal ten goede aan het doel (de overhead van de aanvragende organisatie is aantoonbaar laag en bijdrage komt gegarandeerd terecht op de juiste plek).

* het doel kan ook buiten de regio of Nederland liggen, maar is in dat geval binnen onze gemeente geïnitieerd