08/12/2020

Decemberactie Lionsclub Vught

Traditiegetrouw verkoopt Lionsclub Vught Les Lunettes in december op de zaterdag na Sinterklaas op verschillende locaties in Vught kerststerren. In verband met het corona-virus is besloten om dit jaar de verkoop over te slaan. Toch wil Lionsclub Vught Les Lunettes ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Maar daar is wel geld voor nodig. Daarom is een alternatieve decemberactie in het leven geroepen. Met onderstaande QR-code kan een bedrag naar eigen keuze worden overgemaakt. Elke bijdrage, klein of groot, is welkom. Indien u wel wilt bijdragen, maar geen gebruik kan of wil maken van onderstaande QR-code, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar
NL24 INGB 0009 5174 22 ten name van LC Vught Les Lunettes We Serve.

Met de opbrengst van deze actie wil Lionsclub Vught Les Lunettes ouderen en gehandicapten een kersttraktatie aanbieden. Verder willen zij zorgen dat Vluchtelingenwerk Vught schoolbenodigdheden kan aanschaffen. En tenslotte is het de bedoeling om ook de Speelgoedbank Vught financieel te ondersteunen